Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố

Bảo hành/Kỹ thuật: 0813181679

Tập Đoàn BENTO – THIẾT BỊ NHÀ BẾP CHÍNH HÃNG

Địa chỉ: Số 16 Phố Thanh Lân, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0813181679
Hotline: 0813181679
Email: info@bento.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 16 Phố Thanh Lân, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0813181679
Hotline: 0813181679
Email: info@bento.com

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Phố Thanh Lân, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0813181679
Hotline: 0813181679
Email: info@bento.com

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 16 Phố Thanh Lân, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0813181679
Hotline: 0813181679
Email: info@bento.com